Telefónny kontakt: 02/ 577 86 200

 

Adresa:

Mýtna 2886/5, Staré Mesto, Bratislava, 811 07

Lymeská borelióza

autor: MUDr. Daniela Halmová – internista, reumatológ

Centrum prevencie a liečby aSANTE

Poliklinika Mýtna, Bratislava

Je multisystémové zápalové ochorenie vyvolané spirochétami z rodu
Borrelia. Borélie prenikajú do ľudského organizmu prostredníctvom
prenášača, ktorým je kliešť.

Ochorenie vykazuje sezónny výskyt v závislosti na ročnom období ale aj na mikroklíme v jednotlivých mesiacoch, ktoré ovplyvňujú aktivitu kliešťa a chovanie ľudí v prírode. Základný klinický prejav, kožná forma, sleduje sezónny výskyt s vrcholom v letných mesiacoch aj keď je diagnostikovaná počas celého roka. Inkubačná doba boreliózy vykazuje veľké rozpätie.

Asi iba 50 % chorých si vybavuje prisatie kliešťa, ostatní udávajú poštípanie hmyzom a u časti nie je udaný spôsob prenosu.

Možnosť biologického prenosu nákazy lymskej boreliózy bola zatiaľ dokázaná iba u kliešťa.

Príznaky
V mieste preniknutia spirochét do kože dochádza k pomnoženiu a v typickom prípade ku kožnému prejavu označovanému ako erythema migrans. Je to lokalizovaná forma infekcie a spirochéty sa šíria do okolia. Ak nedôjde k ich eliminácii šíria sa spirochéty do organizmu cestou krvnou i lymfatickou väčšinou s latenciou niekoľkých dní, týždňov až mesiacov. Spirochéty sú schopné sa uchytiť v centrálnom i periférnom nervovom systéme, kĺboch, srdcovom svale, kostrových svaloch, niektorých očných tkanivách a sekundárne opäť aj v koži. V chronickej fáze ochorenia môže byť postihnutých viac orgánov naraz.

Z prejavov ochorenia sú najbežnejšie kožné prejavy potom kĺbové a neurologické. Z ďalších prejavov sú to chronický únavový syndróm, v nízkom percente celkové príznaky, postihnutie oka, sluchu, respiračného, urogenitálneho a hepatálneho systému.

Medzi rutinné nepriame dôkazy boréliovej infekcie sú diagnostické laboratórne metódy zamerané na potvrdenie prítomnosti antiborelióvych protilátok triedy IgM, IgG v krvnom sére, mozkovomiešnom moku a v synoviálnej tekutine. Medzi priame metódy dôkazu patria metódy mikroskopické, kultivačné, histologické, elektronoptické a metódy PCR. Príprava a odber materiálov na vyšetrenie sú náročné a samozrejme je rôzna výpovedná hodnota týchto metód.

Antiborelióve protilátky v triede IgG sa zistili aj u zdravej populácie ako prejav prekonanej infekcie. Určitá časť infikovaných osôb neochorie alebo infekcia prebieha bezpríznakovo. Prekonané ochorenie nás však nechráni pred reinfekciou.

Diagnostika a liečba
Základom diagnostiky ochorenia sú typické príznaky a laboratórne potvrdenie infekcie. Dôležité je vždy vylúčenie iného ochorenia napodobňujúceho príznaky lymskej boreliózy.
Vo všetkých štádiách ochorenia sú indikované antibiotiká.

Prevencia ochorenia lymskou boreliózou spočíva v ochrane pred kliešťami, v ich skorom odstránení po predchádzajúcej a aj záverečnej dezinfekcii.

Pokiaľ nájdeme prisatého kliešťa je nutné ho čo najskôr odstrániť. Postihnuté miesto najprv vydezinfikujeme napr. Septonexom, Betadinom tct. alebo 3% jodovou tinktúrou. Potom pomocou pinzety ťahom alebo krúživým odstránime kliešťa. Ranku opäť ošetríme dezinfekčným prostriedkom. V prípade neistoty treba radšej vyhľadať lekára.

Očkovacia látka pre ľudskú populáciu zatiaľ nie je dostupná. Vo vývoji je rekombinantná vakcína z európskych druhov borélií.

Leave a Comment

(0 Comments)

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.