Telefónny kontakt: 02/ 577 86 200

 

Adresa:

Mýtna 2886/5, Staré Mesto, Bratislava, 811 07

Všeobecný lekár pre dospelých

I. poschodie
V pondelok LPK  11:00-12:00 Služby: Cenník: Vydanie zdravotného preukazu 10,00 € Potvrdenie na vedenie motorového vozidla, motocyklu - vodič amatér 20,00 € Potvrdenie na vedenie motorového vozidla, motocyklu - vodič profesionál 30,00 € Potvrdenie na vedenie lodí, lietadiel, vznášadiel a skútrov - vodič amatér 25,00 € Potvrdenie na vedenie lodí, lietadiel, vznášadiel a skútrov - vodič profesionál 40,00 € Potvrdenia pre šport. účely - sálový a malý futbal - registrovaní pacienti 10,00 € Potvrdenia pre šport. účely - sálový a malý futbal - neregistrovaní pacienti 12,00 € Potvrdenia pre šport. účely - potápanie, parašutizmus a paragliding - amatér 25,00 € Potvrdenia pre šport. účely - potápanie, parašutizmus a paragliding - profesionál 50,00 € Potvrdenie pre držanie a nosenie zbraní 40,00 € Potvrdenie na prihlášku na vysokú školu 5,00 € Potvrdenie o pracovnej schopnosti 10,00 € Konzultácia u všeobec.lekára na vlastnú žiadosť pacienta 17,00 € Vyšetrenie u všeobec.lekára na vlastnú žiadosť pacienta 25,00 € Vyšetrenie u všeobec.lekára na vlastnú žiadosť pacienta vrátane 1 x následná kontrola 40,00 € Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta 5,00 € + kalkulácia z laboratória Podanie injekcií a vakcín na vlastnú žiadosť pacienta 5,00 € Vyšetrenie CRP 7,00 € Tampón tonzín (výter z hrdla), tampón z nosa(výter z nosa), tampón z rekta 5,00 € + kalkulácia z laboratória Vypracovanie posudku pre soc.poisťovňu a komerčné poisťovne 25,00 € Vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu 5,00 € Vyhotovenie kópie celej dokumentácie pri strate 10,00 € Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, tresto-právne a správne konanie - na žiadosť občana 15,00 € Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 50,00 € Vypísanie krátkeho potvrdenia v cudzom jazyku 10,00 € Ostatné tlačivá pre potreby sociálnej poisťovne 10,00 € Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť pacienta 15,00 € Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín (nadštandard) 12,00 €
Pondelok
7:00 - 13:00
Utorok
7:00 - 13:00
Streda
7:00 - 13:00
Štvrtok
7:00 - 13:00
Piatok
7:00 - 13:00
Obedňajšia prestávka
13:00 - 13:30
Sobota- Nedeľa
Neordinuje
Objednaní pacienti
Pondelok
13:30 - 14:30
Utorok
13:30 - 14:30
Streda
13:30 - 14:30
Štvrtok
13:30 - 14:30
Piatok
13:30 - 14:30
Sobota- Nedeľa
Neordinuje