Telefónny kontakt: 02/ 577 86 200

 

Adresa:

Mýtna 2886/5, Staré Mesto, Bratislava, 811 07

Všeobecný lekár pre dospelých

Cenník:
Vydanie zdravotného preukazu 10,00 €
Potvrdenie na vedenie motorového vozidla, motocyklu - vodič amatér 20,00 €
Potvrdenie na vedenie motorového vozidla, motocyklu - vodič profesionál 30,00 €
Potvrdenie na vedenie lodí, lietadiel, vznášadiel a skútrov - vodič amatér 25,00 €
Potvrdenie na vedenie lodí, lietadiel, vznášadiel a skútrov - vodič profesionál 40,00 €
Potvrdenia pre šport. účely - sálový a malý futbal - registrovaní pacienti 10,00 €
Potvrdenia pre šport. účely - sálový a malý futbal - neregistrovaní pacienti 12,00 €
Potvrdenia pre šport. účely - potápanie, parašutizmus a paragliding - amatér 25,00 €
Potvrdenia pre šport. účely - potápanie, parašutizmus a paragliding - profesionál 50,00 €
Potvrdenie pre držanie a nosenie zbraní 40,00 €
Potvrdenie na prihlášku na vysokú školu 5,00 €
Potvrdenie o pracovnej schopnosti 10,00 €
Konzultácia u všeobec.lekára na vlastnú žiadosť pacienta 17,00 €
Vyšetrenie u všeobec.lekára na vlastnú žiadosť pacienta 25,00 €
Vyšetrenie u všeobec.lekára na vlastnú žiadosť pacienta vrátane 1 x následná kontrola 40,00 €
Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta 5,00 € + kalkulácia z laboratória
Podanie injekcií a vakcín na vlastnú žiadosť pacienta 5,00 €
Vyšetrenie CRP 7,00 €
Tampón tonzín (výter z hrdla), tampón z nosa(výter z nosa), tampón z rekta 5,00 € + kalkulácia z laboratória
Vypracovanie posudku pre soc.poisťovňu a komerčné poisťovne 25,00 €
Vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu 5,00 €
Vyhotovenie kópie celej dokumentácie pri strate 10,00 €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, tresto-právne a správne konanie - na žiadosť občana 15,00 €
Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 50,00 €
Vypísanie krátkeho potvrdenia v cudzom jazyku 10,00 €
Ostatné tlačivá pre potreby sociálnej poisťovne 10,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť pacienta 15,00 €
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín (nadštandard) 12,00 €

Pondelok
7:30 - 12:00
Utorok
-
Streda
7:30 - 12:00
Štvrtok
7:30-12:30
Piatok
7:30 - 12:00
Utorok a štvrtok pracovná zdravotná služba, ordinujeme mimo BA
Sobota- Nedeľa
Neordinuje
Objednaní pacienti
Pondelok
12:30 - 14:30
Utorok
-
Streda
12:30 - 14:30
Štvrtok
12:30- 14:30
Piatok
12:30 - 14:30
Sobota- Nedeľa
Neordinuje