Telefónny kontakt: 02/ 577 86 200

 

Adresa:

Mýtna 2886/5, Staré Mesto, Bratislava, 811 07

Pediatria

prízemie /vchod z Anenskej ulice/

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
poskytuje liečebno - preventívnu starostlivosť od
narodenia do ukončenia prípravy na zamestnenie
(cca do 18 - 23 r.).
Prihlásiť sa možno osobne v ordinačných hodinách,
telefonicky alebo e-mailom, nezávisle od miesta
bydliska. Maximálna doporučená vzdialenosť od
zdravotného strediska Mýtna č. 5 je 20km.

Pondelok
8:00 - 12:00
Utorok
8:00 - 11:00
Streda
12:00 - 14:00
Štvrtok
8:00 - 11:00
Piatok
8:00 - 11:00
Sobota- Nedeľa
Neordinuje
Preventívne vyšetrenia:
Pondelok
12:00 - 15:00
Utorok
11:00 - 14:00
Streda
14:00 - 17:00
Štvrtok
11:00 - 14:00
Piatok
11:00 - 14:00
Sobota- Nedeľa
Neordinuje