Telefónny kontakt: 02/ 577 86 200

 

Adresa:

Mýtna 2886/5, Staré Mesto, Bratislava, 811 07

Interná ambulancia

III. poschodie

 Komplexné interné vyšetrenie
EKG

Cenník zdravotníckych výkonov nad rámec zdravotného poistenia:

Vyšetrenie a vypracovanie posudku pre nástup do práce na žiadosť zamestnávateľa 30 €
Konzultácia u odborného lekára na vlastnú žiadosť pacienta 17 €
Odborné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 25 €
Odborné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta vrátane 1x následná kontrola 40 €
Denný stacionár (kontrola vitálnych funkcií pred, počas a po podaní, pitný režim, neustály dohľad zdrav. pracovníka, poskytnutie lôžka, prikrývky 10 €/deň
Podanie injekcií a vakcín na vlastnú žiadosť pacienta 5 €
Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta 5 € + kalkulácia z laboratória
Odber stolice na OK 3,50 €
Sono brucha (kompletne) bez žiadanky 19,50 €
Sono hepatobilárneho traktu a pankreasu bez žiadanky 16 €
Sono uropoetického traktu bez žiadanky 14 €
Punkcia ascitu 30 €
Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberu krvi) 50 €
Interné predoperačné vyšetrenie (s odberom krvi) 55 € + kalkulácia z laboratória
EKG s popisom na vlastnú žiadosť pacienta 10 €
EKG event rekordér 5 €/deň
CRP 7 €
Glykémia z prsta 3,50 €
Onkomarkery (ktoré sa týkajú aj interných ochorení) 5 € + kalkulácia z laboratória
Ortostatický test 20 €
Rumpel-Leedeho test 15 €
o GTT + vyšetrenia HbA1c (tzv. glykovaný hemoglobín) 25 €
PT INR z prsta (na počkanie) 7 €
Spirometria 11,50 €
Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť pacienta 15 €
Vypracovanie posudku pre sociálnu poisťovňu a komerčné poisťovne 25 €
Vyhotovenie kópie celej dokumentácie pri strate 10 €
Telefonovanie pacientom, ohlasovanie výsledkov, posielanie správ, dokumentov, receptov a mailov 5 €
Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 50 €
Vypísanie krátkeho potvrdenia v cudzom jazyku 10 €
Predpis receptu, ak nie je súčasťou vyšetrenia 1 €
Vypísanie žiadanky, ak nie je súčasťou vyšetrenia 5 €

Pondelok
-
Utorok
9:30 - 15:00
Streda
9:30 - 15:00
Štvrtok
9:30 - 15:00
Piatok
9:30 - 10:00
Odbery UT-PI
7:00 - 9:00
EKG pondelok až štvrtok
9:30 - 14:30
Sobota- Nedeľa
Neordinuje
Objednaní pacienti:
Pondelok
7:00 - 9:00
Utorok
13:30 - 14:30
Štvrtok
13:30 - 14:30