Telefónny kontakt: 02/ 577 86 200

 

Adresa:

Mýtna 2886/5, Staré Mesto, Bratislava, 811 07

Neurológia

V. poschodie/ Asante
Obvody :

Pacienti s trvalým pobytom v obvode Bratislava I

Na každé vyšetrenie je nutné sa vopred objednať na telefónnom čísle 02/ 577 86 344, ktoré je k dispozícii  pondelok až v piatok  v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 12.30 do 13.30 hod.

 

 Služby:
- komplexné neurologické vyšetrenie,
- infúzna terapia,
- ultrazvukové vyšetrenie karotického riečiska a vertebrálnych artérií a intrakraniálnej cirkulácie. 

Cenník zdravotníckych výkonov nad rámec zdravotného poistenia:

Vypracovanie posudku pre SP, životnú poistku, pre potvrdenie na zbrojný, vodičský preukaz 25 €
Vyšetrenie a vypracovanie posudku pre nástup do práce na žiadosť zamestnávateľa 30 €
Denný stacionár (kontrola vitálnych funkcií pred, počas a po podaní, pitný režim, neustály dohľad zdrav. pracovníka, poskytnutie lôžka, prikrývky) 10 €
Denný stacionár pre pacientov nepoistených SR 15 € + liečivo
Odborné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 25 €
Konzultácia na žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchádzajúcom vyšetrení iným neurológom ako tzv."second opinion" 17 €
Odborné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta vrátane 1x následná kontrola 40 €
Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta 5 € + kalkulácia z laboratória
Vyšetrenie, či je občan pod účinkom návykovej látky na vlastnú žiadosť pacienta 20 €
Aplikácia jednozložkovej GUNA injekcie 10 €
Aplikácia dvojzložkovej GUNA injekcie 20 €
Transkraniálne duplexné ultrazvukové vyšetrenie mozgovej cirkulácie 15 €
Duplexné vyšetrenie extrakraniálnej a intrakraniálnej mozgovej cirkulácie 30 €
Kontrola krvného tlaku 2 €
Podanie injekcií a vakcín na vlastnú žiadosť pacienta 5 €
Vyhotovenie kópie dokumentov pri potrebe viac ako 1 kópie 0,50 €/strana
Vyhotovenie kópie celej dokumentácie pri strate 10 €
Zaslanie dokumentov, žiadaniek poštou 2,50 €
Opätovné vypísanie žiadanky, alebo receptu pri strate, alebo prepadnutí platnosti 2 €
Vyhotovenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie, napr. pri zmene lekára na žiadosť súdu, či iných inštitúcií, ako aj komerčných poisťovní 25 €
Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 50 €
Vypísanie krátkeho potvrdenia v cudzom jazyku 10 €
Predpis receptu, ak nie je súčasťou vyšetrenia 1 €
Vypísanie žiadanky, ak nie je súčasťou vyšetrenia 5 €

Pondelok
8:00 - 14:00
Utorok
8:00 - 14:00
Streda
8:00 - 13:30
Štvrtok
8:00 - 13:30
Piatok
8:00 - 13:30
Obedňajšia prestávka:
12:00 - 12:30
Sobota- Nedeľa
Neordinuje