Telefónny kontakt: 02/ 577 86 200

 

Adresa:

Mýtna 2886/5, Staré Mesto, Bratislava, 811 07

Psychológia

v priestoroch z Benediktiho aj na III. poschodí v hlavnej budove
info@psycheeduca.sk
www.psycheeduca.sk
Mgr. Štefan Vanko

Mgr.Katarína Skowron

Mgr. Margaréta Hapčová

Mgr.Alena Žabkayová - odborný zástupca a garant

PhDr.Karin Pribišová - odborný zástupca a garant

Mgr. Zuzana Palenčárová

Pacientov objednávame po predchádzajúcom dohovore.

Služby:
- organizácia kurzov, seminárov a školení pre psychológov a odbornú verejnosť
- organizácia kurzov pre širokú verejnosť
- vzdelávanie v oblasti psychológie, psychodiagnostiky a psychoterapie
- príprava a organizácia odborného vzdelávania /vytváranie odborných seminárov, kurzov a prednášok/ na kľúč 
- psychoterapia a psychologické poradenstvo
- sexterapia – terapia sexuálnych dysfunkcií
- klinicko-psychologické vyšetrenia a psychodiagnostika
- vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
- vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane
- databáza, uverejňovanie a propagácia vzdelávacich a odborných akcií iných vzdelávacích subjektov
Pondelok
8:00 - 19:00
Utorok
8:00 - 19:00
Streda
8:00 - 19:00
Štvrtok
8:00 - 19:00
Piatok
8:00 - 19:00
Sobota- Nedeľa
Neordinuje