Telefónny kontakt: 02/ 577 86 200

 

Adresa:

Mýtna 2886/5, Staré Mesto, Bratislava, 811 07

Foniatria

III. poschodie

Vyšetrenia v rozsahu:
- kompletné foniatrické vyšetrenie hlasu včítane analýzy hlasového rozsahu
- endoskopické - mikrolaryngostroboskopické vyšetrenie hlasiviek, resp. aj videolaryngostroboskopom v najbližšej budúcnosti
- konzultácie a hlasové poradenstvo
- hlasovú liečebnú rehabilitáciu na základe uvedeného vyšetrenia hlasiviek a hlasu

- ORL a foniatrické vyšetrenie za účelom indikácie a pridelenia naslúchacieho prístroja resp. aj iných kompenzačných pomôcok.
- konzultácia a poradenstvo o naslúchacích prístrojoch
- ORL vyšetrenia
- audiometrické vyšetrenie - preventívne aj diagnostické
- inhalácia - inhalačná liečba HCD na ultrazvukovom inhalátore s medikamentami podľa laryngoskopického nálezu

Pondelok
12:00 - 16:00
Utorok
8:30 - 12:00
Streda
8:30 - 12:00
Štvrtok
8:30 - 12:00
Piatok
8:30 - 13:00
Sobota- Nedeľa
Neordinuje
Objednaní pacienti:
Pondelok
16:00 - 17:00
Utorok
12:00 - 13:00
Streda
12:00 - 13:00
Štvrtok
12:00 - 13:00
Piatok
13:00 - 14:00
Sobota- Nedeľa
Neordinuje
Vydávanie naslúchacích aparátov predvolaným pacientom:
Pondelok
17:00 - 18:00
Utorok
13:30 - 14:30
Streda
13:30 - 14:30
Štvrtok
13:30 - 14:30