Telefónny kontakt: 02/ 577 86 200

 

Adresa:

Mýtna 2886/5, Staré Mesto, Bratislava, 811 07

Interná ambulancia

V. poschodie (ASANTE)
www.poliklinikamytna.sk, www.asante.sk

Informácia pre pacientov

V zmysle ustanovenia § 12 odsek 2 a zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné zaťaženie.

Z dôvodu neúmerného počtu pacientov v ambulancii, v zmysle vyššie uvedeného zákona odo dňa 01.02.2017 prijíma ambulancia nových pacientov len osoby s trvalým bydliskom v Bratislave časť Staré Mesto.

Netýka sa to pacientov, ktorí sú:

- v ambulancii už sledovaní

-pri poskytovaní neodkladnej (život ohrozujúcej) zdravotnej starostlivosti

- pacienti s celoročným balíkom služieb v spoločnosti med support

Taktiež od 01.01.2017 EKG vyšetrenia (okrem akútnych) robíme na objednávkuv poobedňajších hodinách.

Za pochopenie ďakujeme

V Bratislave dňa 01.01.2017

 Vedenie spoločnosti HEDAK, a.s.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na spoluprácu našej internej ambulancie so spoločnosťou med support, s.r.o.

Podrobnejšie informácie pre rajónnych aj nerajónnych pacientov ohľadom objednávania sa na termíny

vyšetrení Vám poskytnú v med support - na recepcii na 5. poschodí Polikliniky Mýtna.

 

Ambulancia nie je zazmluvnená v žiadnej zdravotnej poisťovni

 

Cenník služieb nad rámec poistenia:

Vyšetrenie a vypracovanie posudku pre nástup do práce na žiadosť zamestnávateľa 30 €
Konzultácia u odborného lekára na vlastnú žiadosť pacienta 17 €
Odborné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 25 €
Odborné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta vrátane 1x následná kontrola 40 €
Denný stacionár (kontrola vitálnych funkcií pred, počas a po podaní, pitný režim, neustály dohľad zdrav. pracovníka, poskytnutie lôžka, prikrývky 10 €/deň
Podanie injekcií a vakcín na vlastnú žiadosť pacienta 5 €
Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta 5 € + kalkulácia z laboratória
Odber stolice na OK 3,50 €
Sono brucha (kompletne) bez žiadanky 19,50 €
Sono hepatobilárneho traktu a pankreasu bez žiadanky 16 €
Sono uropoetického traktu bez žiadanky 14 €
Punkcia ascitu 30 €
Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberu krvi) 50 €
Interné predoperačné vyšetrenie (s odberom krvi) 55 € + kalkulácia z laboratória
EKG s popisom na vlastnú žiadosť pacienta 10 €
EKG event rekordér 5 €/deň
CRP 7 €
Glykémia z prsta 3,50 €
Onkomarkery (ktoré sa týkajú aj interných ochorení) 5 € + kalkulácia z laboratória
Ortostatický test 20 €
Rumpel-Leedeho test 15 €
o GTT + vyšetrenia HbA1c (tzv. glykovaný hemoglobín) 25 €
PT INR z prsta (na počkanie) 7 €
Spirometria 11,50 €
Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť pacienta 15 €
Vypracovanie posudku pre sociálnu poisťovňu a komerčné poisťovne 25 €
Vyhotovenie kópie celej dokumentácie pri strate 10 €
Telefonovanie pacientom, ohlasovanie výsledkov, posielanie správ, dokumentov, receptov a mailov 5 €
Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 50 €
Vypísanie krátkeho potvrdenia v cudzom jazyku 10 €
Predpis receptu, ak nie je súčasťou vyšetrenia 1 €
Vypísanie žiadanky, ak nie je súčasťou vyšetrenia 5 €

DOČASNÁ ZMENA ORDINAČNÝCH HODÍN
Pondelok
10:00 - 14:00
Utorok
9:00 - 14:00
Streda
neordinuje
Štvrtok
9:00 - 13:00
Piatok
neordinuje
Sobota- Nedeľa
Neordinuje
Pondelok
10:00 - 15:00
Utorok
8:30 - 15:00
Streda
8:30 - 15:00
Štvrtok
8:30 - 14:00
Piatok
-
Obedňajšia prestávka:
PO: 12:00 - 13:00 UT-ŠT: 12:00 -13:00
Sobota- Nedeľa
Neordinuje