Tím aSANTE

Dipl. sestra Stanislava Bocánová

Sestra

Mgr. Miroslava Rischáneková

Vedúca sestra

v centre prevencie a liečby aSANTE Vám vieme zabezpečiť aj tieto špecializované odborné vyšetrenia:

Špecializované vyšetrenia:
 • interné vyšetrenie, interné predoperačné vyšetrenie, kardiologické vyšetrenie, nefrologické vyšetrenie, reumatologické vyšetrenie
 • lekárska konzultácia
 • realizácia povinných a dobrovoľných očkovaní so zabezpečením očkovacích látok a kontrola zdravotného stavu pacienta pred a po očkovaní (cena očkovacích látok je účtovaná v lekárni)
 • ultrazvukové vyšetrenie orgánov dutiny brušnej vrátane malej panvy (pečeň, žlčník, pankreas, slezina, obličky, močový mechúr, prostata u mužov)
 • ultrazvukové vyšetrenie srdca (echokardiografia)
 • záťažové EKG – bicyklová ergometria
 • kľudové EKG - 12 zvodové vyšetrenie srdcových potenciálov
 • tlakový Holter - ambulantné 24-hodinové meranie tlaku krvi
 • funkčné vyšetrenie pľúc (spirometria)
Vyšetrenie krvi
 • hematologické vyšetrenia krvného obrazu a zrážania: krvný obraz + diferenciálny rozpočet bielych krviniek, hemokoagulačné faktory -  APTT, Fbg
 • krvná skupina a Rh faktor
 • parametre zápalovej aktivity: sedimentácia erytrocytov, CRP, ASLO
 • sérologické vyšetrenia: vírusová hepatitída A, vírusová hepatitída B, vírusová hepatitída C, syfilis, vírus HIV. Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci, Mykoplazma pneumoniae, Pertussis, parapertussis, Yersinia enterocolitica, Herpes simplex, Varicella zoster, Cytomegalovírus, Vírus Epstein-Barrovej, Rubeola, Lymská borelióza
 • biochemické parametre: glykémia, urea, kreatinín, kyselina močová, bilirubín, AST, ALT,ALP, GMT, celkové bielkoviny, albumín, cholínesteráza, AMS, celkový cholesterol, triacylglyceroly, HDL-cholesterol, LDL cholesterol
 • glykovaný hemoglobín (HbA1c)
 • minerály: Na, K, Cl, Ca, P, Fe, Mg
 • parametre funkcie štítnej žľazy: TSH, fT4, fT3, TG, anti-TPO
 • základné nádorové markery u žien: CEA, CA125, CA19-9, CA15-3
 • základné nádorové markery u mužov: CEA, CA125, CA19-9, PSA
Vyšetrenie moču a stolice
 • vyšetrenie moču chemicky a močový sediment
 • vyšetrenie moču kultivače
 • vyšetrenie stolice na prítomnosť skrytého krvácania
 • Helicobacter pylori a kvasinky v stolici

Cenník služieb

A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok - výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti :
A1 Vydanie zdravotného preukazu 10 €
A2 Potvrdenie na vedenie motorového vozidla, motocyklu - vodič amatér 20 €
A3 Potvrdenie na vedenie motorového vozidla, motoycklu - vodič profesionál 30 €
A4 Potvrdenie na vedenie lodí, lietadiel, vznášadiel a skútrov - vodič amatér 25 €
A5 Potvrdenie na vedenie lodí, lietadiel, vznášadiel a skútrov - vodič profesionál 40 €
A6 Potvrdenie pre športové účely - sálový a malý futbal - registrovaní pacienti 10 €
A7 Potvrdenie pre športové účely - sálový a malý futbal - neregistrovaní pacienti 12 €
A8 Potvrdenie pre športové účely - potápanie, parašutizmus a pragliding - amatér 25 €
A9 Potvrdenie pre športové účely - potápanie, parašutizmus a pragliding - profesionál 50 €
A10 Potvrdenie pre držanie a nosenie zbraní 40 €
A11 Potvrdenie ne prilhášku na vysokú školu 5 €
B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu :
B1 Vyšetrenie a vypracovanie posudku pre nástup do práce na žiadosť zamestnávateľa 30 €
B2 Potvrdenie pracovnej schopnosti
C. Výkony na výslovnú žiadosť pacienta, alebo iného subjektu :
C1 Konzultácia u odborného lekára na vlastnú žiadosť pacienta 17 €
C2 Odborné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 25 €
C3 Odborné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta vrátane 1 x následné kontrola 40 €
C4 Denný stacionár ( kontrola vitálnych funkcií pred. počas a po podaní, pitný režim, neustály dohľad zdrav.

pracovníka, poskytnutie lôžka, prikrývky

10 €/

deň

C5 Podanie injekcií a vakcín na vlastnú žiadosť 5 €
C6 Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta 5 €+ kalkulácia

z laboratória

C7 Odber stolice na OK 3,50 €
C8 Vyšetrenie CRP 7 €
C9 Tampón tonzíl ( výter z hrdla ), tampón z nosa ( výter z nosa ), tampón rekta 5 € + kalkulácia

z laboratória

C10 Sono brucha ( kompletne ) bez žiadanky 25 €
C11 Sono hepatobilárneho traktu a pankreasu bez žiadanky 16 €
C12 Sono uropoetického traktu bez žiadanky 14 €
C13 Punkcia ascitu 30 €
C14 Interné predoperačné vyšetrenie  ( bez odberu krvi ) 50 €
C15 Interné predoperačné vyšetrenie ( s odberom krvi ) 55 € + kalkulácia

z laboratória

C16 EKG s popisom na vlastnú žiadosť pacienta 10 €
C17 EKG event rekordér 5 € / deň
C18 EKG zhodnotenie 10 €
C19 Glykémia z prsta 3,50 €
C20 Onkomarkery 5 € + kalkulácia

z laboratória

C21 Ortostatický test 20 €
C22 Rumpel-Leedeho test 15 €
C23 o GTT+vyšetrenia HbA1c ( tzv. glykovaný hemoglobin) 25 €
C24 PT INR z prsta ( na počkanie ) 7 €
C25 Spirometria 11,50 €
C26 Echokardiografia ( ultrazvukové vyšetrenie srdca ) 30 €
C27 Ergometria 50 €
C28 TK holter (24-hodinové meranie krvného tlaku ) 40 €
C29 Vyjadrenia ku KL, ktorá nie je z internej indikácie 20 €
C30 Návrh na KL, ozdravný pobyt 27,50 €
C31 Krátka intervencia o abstinencii od nikotínu 10 €
D. Administratívne výkony :
D1 Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť pacienta 15 €
D2 Vypracovanie posudku pre sociálnu poisťovňu a komerčné poisťovne 25 €
D3 Vyhotovenie kópie celej dokumentácie pri strate 10 €
D4 Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko právne, tresto-právne a správne konanie - na žiadosť občana 15 €
D5 Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku 50 €
D6 Vypísanie krátkeho potvrdenia v cudzom jazyku 10 €
D7 Predpis receptu, ak nie je súčasťou vyšetrenia 1 €
D8 Vypísanie žiadanky, ak nie je súčasťou vyšetrenia 5 €
D9 Vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu 5 €
D10 Ostatné tlačivá pre potreby sociálnej poisťovne 10 €
D11 Telefonovanie pacientov, ohlasovanie výsledkov, posielanie správ, dokumentov, receptov a mailov 5 €
D12 Podrobný osobný návod na ukončenie fajčiarskeho návyku, krízové riešenie 20 €
D13 Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín ( nadštandard ) 12 €